THEN

ISUZU Thailand

หน้าแรกข้อมูลองค์กร เกี่ยวกับอีซูซุ

ISUZU’s VISION

ISUZU will always mean THE BEST. อีซูซุเป็นผู้นำด้านการคมนาคมขนส่ง รถเพื่อการพาณิชย์ และเครื่องยนต์ดีเซลส่งมอบให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

MISSION

  • Trust
  • Action
  • Excellent

ทีมงานอีซูซุทั่วโลก จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหนือความคาดหมาย

Mr. Masanori
Katayama

President and
Representative Director

ISUZU Motors Limited, Japan

อีซูซุ มุ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือโดยการขยายธุรกิจสู่สากล และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ

ในฐานะผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ อีซูซุส่งมอบรถยนต์หลากหลายรุ่นสู่ตลาด ทั่วโลกตั้งแต่รถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก เช่น รถปิกอัพ ไปจนถึงเครื่องจักร สำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น เครื่องยนต์ ขนาด 16 ลิตร เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นอีซูซุยังเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลให้กับพันธมิตรทั้งในและ นอกอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย

อีซูซุมุ่งมั่นที่จะให้บริการเชิงรุกในการรักษาประสิทธิภาพของรถยนต์ตลอดอายุ การใช้งานตั้งแต่วันที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ตลอดจนการบริการหลังการขาย นอกจากนี้อีซูซุยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความต้องการของลูกค้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ อีซูซุจะสร้าง ความหลากหลายไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ของเทคโนโลยีใน ยานพาหนะและระบบส่งกำลัง

เราท้าทายที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์และระบบส่งกำลัง ที่ยอดเยี่ยมและน่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและกิจกรรม การผลิตเพื่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป