THEN

ISUZU Thailand

Homeนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

 • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงการนำเสนอรูปแบบโซเชียลมีเดียต่างๆ และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เราจะเปิดเผยข้อมูลในการใช้งานเว็บไซต์ของเรากับคู่ค้าของเราที่ให้บริการทางด้านโซเชียลมีเดีย และโฆษณา ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ท่านได้ให้ หรือที่คู่ค้าของเราได้เก็บรวบรวมจากการใช้เว็บไซต์ของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป

 • 1. คุกกี้ (Cookies)

  คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในการติดตามเพื่อให้เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำเสนอเนื้อหา รูปแบบ บริการที่ใช้งานง่ายและสนองตอบความต้องการของท่านได้ คุกกี้บางประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ อันได้แก่ที่กำหนดไว้ใน ข้อบี, ซี, และดี ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ท่านโปรดอ่านนโยบายคุกกี้โดยละเอียดและเลือกเจตนารมณ์ของท่านว่าจะยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลของท่านหรือไม่ เราจะใช้คุกกี้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น และท่านสามารถถอนความยินยอมที่ให้กับเราไว้ได้ทุกเวลาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ของนโยบายฉบับนี้

   

 • 2. ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

  เราใช้คุกกี้ 4 ประเภท สำหรับเว็บไซต์ ของเรา ได้แก่

   

  a. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies) คือ คุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย เว็บไซต์ของเราไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมหากขาดคุกกี้ประเภทนี้

   

  b. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Preference Cookies) คือ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่ท่านใช้ หรือภูมิภาคที่ท่านอยู่

   

  c. คุกกี้สถิติ (Statistic Cookies) คือ คุกกี้ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

   

  d. คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies) คือ คุกกี้ประเภทที่ใช้ติดตามผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกาศโฆษณาต่างๆ

   

  นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ โดยแบ่งออกได้ตามผู้สร้างคุกกี้ และระยะเวลาที่คุกกี้ถูกเก็บ ดังนี้

  คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (First Party Cookies) คือคุกกี้ที่กำหนดโดยเว็บไซต์ของเรา (โดเมนเดียวกับที่ปรากฎใน address bar)

   

  คุกกี้บุคคลที่สาม (Third Party Cookies) คือคุกกี้ที่กำหนดใช้โดยโดเมนอื่นนอกจากเว็บไซต์ของเรา

   

  เซสชันคุกกี้ (Session Cookies) คือคุกกี้ที่ถูกสร้างมาชั่วคราว และจะถูกลบเมื่อท่านปิดการใช้งานเบราว์เซอร์

   

  เพอร์ซิสเตนท์คุกกี้ (Persistent Cookies) คือคุกกี้ที่จะยังคงอยู่ระยะหนึ่งหลังจากการเข้าชมของท่าน

   

  เว็บไซต์ของเราอาจมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (เช่น เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น) ซึ่งอาจมีการใช้คุกกี้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นั้นเมื่อท่านเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นอีกครั้ง

   

 • 3. การจัดการคุกกี้

  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อไม่รับคุกกี้ของเราได้ตลอดเวลา ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดใน แต่ละเบราว์เซอร์ แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

   

  Internet Explorer : https://support.microsoft.com
  Firefox : https://support.mozilla.org
  Chrome : https://support.google.com/chrome/

   

  ความยินยอมของท่านจะใช้กับโดเมนนี้ www.isuzu.co.th

  Your current state: Use necessary cookies only. 

  Your consent ID: PmmF/we7lCSrwaCaPajiDxE0RFLsvHq4g37NlrBLYTaLuji4b0ESLQ==Consent date: Sunday, March 14, 2021, 04:57:11 PM GMT+7

   

  Cookie declaration last updated on 2/24/21 by Cookiebot:

  Necessary (2)

  Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

  Name Provider Purpose Expiry Type
  CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 year HTTP Cookie
  PHPSESSID www.isuzu.co.th Preserves user session state across page requests. Session HTTP Cookie

  Statistics (3)

  Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

  Name Provider Purpose Expiry Type
  _ga www.isuzu.co.th Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP Cookie
  _gat www.isuzu.co.th Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day HTTP Cookie
  _gid www.isuzu.co.th Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day HTTP Cookie

  Marketing (1)

  Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

  Name Provider Purpose Expiry Type
  ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker