THEN

ISUZU Thailand

หน้าแรกข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมดีๆ จากกลุ่มอีซูซุ

โครงการพัฒนาวิศวกรยานยนต์รุ่นใหม่ ปี 2561

27.08.2018

โครงการพัฒนาวิศวกรยานยนต์รุ่นใหม่ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โครงการฝึกอบรมนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มอีซูซุ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้ทำพิธีเปิดโครงการรุ่นที่ 3 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกลุ่มอีซูซุ ประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเข้าร่วมพิธีด้วย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ให้กับตลาดยานยนต์ อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพ รวมถึงโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทอีซูซุ ประเทศไทย